تبلیغات
SOSOZ - فاطمه سلام الله علیها از دیدگاه قرآن - ارسال توسط دوست عزیزم جناب آقای فانی

بســــــــــــم الله الرحمن الرحیم
یابقیت الله ادرکنا

فاطمه سلام الله علیها از دیدگاه قرآنآیه اول) آیه تطهیر:


((انما یرید الله لیذهب عنكم الرجس اهل البیت و یطهركم تطهیرا؛ خدا چنین مى خواهد كه رحبس (هر آلایش) را از شما خاندان نبوت ببرد و شما را پاك و منزه گرداند))

برخى را عقیده بر این است كه چون این آیه شریفه بین دو آیه واقع شده كه آن آیات درباره زوجات پیغمبر(ص) نازل گردیده است، بنابراین به همان نسق، این آیه هم باید درشان زوجات آن حضرت باشد، و ما لازم مى دانیم كه از پنج طریق به این آیه نظر كنیم:

1 - اول بررسى اینكه بعد از نزول این آیه، از رسول اكرم صلى الله علیه و آله درباره آن نصى (كلام صریحى) هست كه آیه تطهیر در شأن چه كسى نازل شده است؟
2 - دوم اینكه در این موضوع، از خود زنهاى پیغمبر اكرم صلى الله علیه و آله كلام معتبر و صریحى وجود دارد كه دلالت كند این آیه درباره كیست؟، آیا یكى از آنان ادعا كرده است كه آیه تطیر درشأن ما زنان پیامبر نازل شده است؟ و یا اینكه عكس این مطلب را اظهار نموده است؟
3 - سوم اینكه آیا على سلام الله علیه و یا اولاد امیرالمؤ منین (ع) با این آیه احتجاج و مشاهده كرده اند؟ آیا ادعا كرده اند كه این آیه درشأن ما اهل بیت است و در غیر ما نیست؟ و آیا در مقام احتجاج از صحابه چه شنیده اند؟
4 - چهارم اینكه آیا از خود صحابه كلام معتبر و صریحى در این باره موجود است كه آیه تطهیر درباره چه كسى نازل شده است؟
5 - پنجم اینكه رجال تفسیر و حدیث در این مورد چه مى گویند؟ ایا با نظر آن كسانیكه مى گویند آیه تطهیر (مانند دو آیه قبل و بعد آن) مربوط به زوجات پیغمبر است همراى و موافق هستند؟ یا اینكه مى گویند نه خیر، چون درباره شان نزول این آیه، نص (كلام معتبر و صریحى) وجود دارد، لذا باید تابع آن نص شد.
بنابراین آنچه درباره تطهیرشان مى شود از این پنج طریق كه گفته شد، بیرون نیست.

آیه تطهیر در گفتار پیامبر(ص)
اما آنچه نفس قضیه است: درشان نزول این آیه روایات متواترى در دست است كه حاكى است آیه تطهیر در خانه ام سلمه نازل شده است و در آن هنگام رسول اكرم (ص)، حضرت صدیقه، امیرالمؤ منین، و حسنین صلوات الله علیهم حضور داشته اند، جناب ام سلمه خودش از رسول اكرم صلى الله علیه و آله تقاضا مى كند كه من نیز به جمع شما داخل بشوم و تحت كسا نزد شما خاندان رسالت قرار گیرم؟ حضرت او را نهى كرد و فرمود: نه، تو داخل نشو (وانت فى خیر) چون این آیه مخصوص است به ما پنج تن.

نام جماعتى از صحابه كه شان نزول این آیه را به همین ترتیب نقل كرده اند و روایات آنها متواتر است به این شرح مى باشد:
سعدبن ابى وقاص - انس بن مالك - ابن عباس - ابوسعید خدرى - عمر بن ابوسلمه - واصلة بن اسقع - عبدالله بن جعفر - ابوحمرا هلال - عایشه - ام سلمه - ابوهریره - معقل بن یسار - ابوطفیل - جعفربن حبان - حبیره - ابوبرزه اسلمى - مقداد بن اسود.
روایاتى كه صحابه مذكور نقل كرده اند، در این موضوع هم راى و هم سخن هستند كه آیه شریه تطهیر در خانه ((ام سمله)) نازل شده، و فقط درشان پنج تن بوده است و هیچ یك از زنان پیغمبر(ص) داخل این قضیه نیست، و این مطلب از مسلمات است. غیر از حضرات صحابه، تقریبا 300 نفر دیگر نیز این روایت را به همان ترتیب و با ذكر اینكه محل نزول آیه خانه ((ام سمله)) بوده است، نقل كرده اند. و ما مشخصات این 300 نفر را كه در قرون مختلفه مى زیسته اند بطور تقصیل در كتاب ((الغدیر)) شرح داده ایم.

تمام این 300 نفر نصوصى از پیغمبر اكرم صلى الله علیه و آله نقل كرده اند، كه بعد از نزول آیه تطهیر از حضرت پرسیده شد كه این آیه شریفه در شان كیست؟ حضرت فرمود: منم، على، فاطمه، حسنین (علیهم السلام).

پس با توجه به مطالب فوق ، جاى هیچگونه تردیدى نیست كه حضرت صدیقه زهراء سلام الله علیها نیز مشمول آیه تطهیر است و در كلمه ((اهل البیت)) او نیز مراد مى باشد. گذشته از اینها، پیغمبر اكرم صلى الله علیه و آله، براى اثبات و روشن شدن حقیقت امر كار بسیار جالبى كرده است كه 9 نفر از صحابه آنرا نقل كرده اند، به این شرح كه بعد از نزول این آیه، حضرت رسول (ص)، هر روز (تا زمان وفاتش تقریبا)، هنگام خروج از منزل كه براى اقامه نماز صبح به مسجد تشریف مى برد، قبل از نماز به در خانه حضرت صدیقه سلام الله علیها مى آمد و مى فرمود: ((السلام علیكم یا اهل البیت ، انما یرید الله لیذهب عنكم الرجس اهل البیت و یطهركم تطهیرا؛ سلام بر شما اى اهل البیت، بدرستیكه خدا اراده فرموده است كه هر ناپاكى را از شما خاندان نبوت دور گرداند و شما را پاك و منزه نماید)).

راوى دیگرى مى گوید: من شش ماه در مدینه بودم و این جریان را هر روز مشاهده كردم، راوى دیگر نقل مى كند: من نه ماه در مدینه توقف كردم و هر روز ناظر این صحنه بودم. راوى دیگر اظهار مى دارد: من 12 ماه در مدینه ساكن بودم و هر روز شاهد این روش پیامبر(ص) بودم و این جریان تا آخرین روز زندگانى رسول اكرم صلى الله علیه و آله ادامه داشته است.

پس با توجه به مطالب مذكور كاملا روشن است كه آیه تطهیر مخصوص بوده است به خانه صدیقه سلام الله علیها، و آن اشخاصى كه در آنجا ساكن بوده اند.

حضرت رسول اكرم (ص) كه به این روش، به این استمرار، به این استقرار و در این مدت متوالى، هر روز بر در خانه زهرا سلام الله علیها مى آمد، منظورش این بوده است كه اگر كسى سخنان آموزنده و تعیین كننده او را دیروز نشنیده است امروز بشنود، و اگر امروز نشد فردا، و اگر فردا نشد، روزهاى دیگر...

همه صحابه، چه آنانكه در مدینه حضور داشتند، و چه مسافرینى كه وارد شهر مى شدند، از این روش رسول اكرم صلى الله علیه و آله، آگاه شدند كه آیه تطهیر فقط و فقط درشان خاندان پیغمبر(ص) (پنج تن) نازل شده است.

آیه تطهیر و گفتار زنان پیامبر اكرم (ص)
اینك بررسى اینكه آیا از همسران پیغمبر(ص) در مورد آیه تطهیر ادعائى كرده است یا نه؟ در این مورد شیعیان روایاتى از زنان پیغمبر(ص)، از جمله ((ام سلمه)) نقل كرده اند كه آن احادیث را حضرت عامه نیز صحیح و معتبر شمرده اند.

یكى از آن روایات كه مورد قبول فریقین (شیعه و سنى) مى باشد، این است كه جناب ((ام سلمه)) مى فرماید: من از پیغمبر(ص) پرسیدم كه این آیه تطهیر درشأن كیست؟ حضرت فرمود: درباره من، على، فاطمه و حسنین (ع) است و تو هم مشمول این آیه نیستى. ما همسران نبى، مورد خطاب این قضیه نیستیم، و كاملا واضح است كه اگر آیه شریفه تطهیر درباره زنان پیغمیر(ص) بود، جناب ((عایشه))آنرا بر پیشانى جمل مى نوشد و غوغائى بر پا مى كرد، در صورتیكه هیچیك از همسران رسول اكرم (ص) هرگز چنین ادعائى نكرده اند كه این آیه درشان آنان بوده است.

آیه تطهیر و گفتار ائمه اطهار(ع) و حضرت زهراء(ع)
امیرالمؤمنین (ع)، حضرت صدیقه سلام الله علیها، حسن بن على (ع)، حسین بن على (ع)، حضرت سجاد، حضرت باقر، و حضرت صادق علیهم السلام همگى در هنگام منقبت شمارى به این آیه استناد و احتجاج كرده و برهان سخن خویش قرار داده اند.

امیرالمؤ منین (ع) براى اثبات گفتار خود به این آیه احتجاج و استناد نموده است كه آیا آیه تطهیر در مورد ما نیست؟ و تمامى صحابه و تابعین، ضمن قبول اظهارات آن حضرت عرض كرده اند: بلى، این آیه در شأن شماست، و این مطلب از مسلمات است.

آیه تطهیر و گفتار صحابه
همانطوریكه در قسمت اول این بخش اشاره شد، تمام صحابه و تابعین در این مطلب هم راى و هم سخن هستند كه آیه تطهیر در شأن پنج تن است و از آنان كسى كه مخالف این عقیده است، فقط و فقط ((عكرمه)) است كه داستان ((سیاق)) از او نقل شده است .

آیه تطهیر و رجال تفسیر و حدیث
علماء و رجال تفسیر و حدیث پس از بررسى روایات مذكور، همگى، متفق القول و هم عقیده اند كه سند ((عكرمه)) اعتبار ندارد، و این استدلال ((سیاق))، برهان صحیحى نیست .

به ملاحظه این كه ضمائر آیه شریفه تطهیر همه مذكر است و ضمائر دو آیه قبل و بعد آن مؤ نث مى باشد. بنابراین سیاق آیه تطهیر كه در وسط آن دو آیه است عوض شده، و تغییر كرده است در نتیجه نمى شود كه مربوط به همسران پیغمبر(ص) بوده باشد، و اگر جز آیه تطهیر منقبت دیگرى در شأن زهراى اطهر (ع) نبود، همین یك آیه برهانى است كافى و نشانگر اینكه حضرت صدیقه سلام الله علیها معصومه است، و عصمت از جمله شئون و مناصب ولایت است، و ما، غیر ولى كه معصوم باشد سراغ نداریم. از ابتداى خلقت، آدم تا آخر، هر كسى كه معصوم است ولى است، یا پیغمبر است، یا امام، و یا صدیق است كه حضرت صدیقه سلام الله علیها نیز یكى از آنان است.

موفق باشید ...


برگرفته از کتاب: فاطمه زهرا سلام الله علیها، علامه امینی


نسالکم الدعا

فانی


How much does it cost for leg lengthening?
دوشنبه 1396/05/16 22:18
Right here is the perfect blog for everyone who
wishes to find out about this topic. You realize so much its almost tough to argue
with you (not that I personally will need to…HaHa).
You definitely put a brand new spin on a topic that has been discussed for
a long time. Great stuff, just wonderful!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر